Chuyên san số 22

Năm 2020 là một năm có nhiều biến động trên thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Sự bùng phát dịch Covid-19 trên toàn cầu đã mang lại những thách thức to lớn và những tác động đáng kể đến nền kinh tế Việt Nam

Ban liên lạc Hội cựu sinh viên

Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng được thành lập nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa cựu sinh viên với nhau ...

ĐỐI TÁC ĐÀO TÀO & NGHIÊN CỨU

Tổng truy cập: 630,992