Chung kết cuộc thi Banker's got talent 2024

Ngày 12/05/2024 vừa qua, Chung kết Cuộc thi “Banker’s Got Talent” do Câu lạc bộ Tài chính - Ngân hàng FBG thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức.

Ban liên lạc Hội cựu sinh viên

Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng được thành lập nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa cựu sinh viên với nhau ...

ĐỐI TÁC ĐÀO TÀO & NGHIÊN CỨU