Hướng nghiệp sinh viên


HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TOÀN DIỆN

1. Mục đích
Chương trình hướng nghiệp sinh viên mà Khoa Tài chính-Ngân hàng kết hợp với các đối tác bao gồm: ngân hàng, các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,…nhằm mục đích:
- Giúp sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, gắn kết giữa lý thuyết với thực hành
- Giúp sinh viên có được các kỹ năng mềm cần thiết như làm việc nhóm, giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn khi xin việc,…
- Sinh viên hòa nhập ngay với môi trường làm việc
- Sinh viên nắm bắt nhiều cơ hội nghề nghiệp và theo đuổi với các hướng khác nhau kể cả khu vực tài chính, ngân hàng và các cơ hội khác phù hợp với năng lực bản thân

2. Phương hướng hoạt động

Hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên được thực hiện theo phương hướng thường xuyên, liên tục và có đổi mới tùy theo giai đoạn và xu hướng nghề nghiệp mà xã hội có nhu cầu. Cụ thể Khoa có cả các hoạt động thường niên và định kỳ như sau:

- Hoạt động định kỳ: được tổ chức hàng năm nhằm giúp sinh viên nắm bắt công việc thực tế, tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp và phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên.
- Các hoạt động thường niên bao gồm:

(1) Chương trình kiến tập hàng năm

(2) Đánh giá rèn luyện sinh viên hàng năm

3. Những hoạt động hướng nghiệp sinh viên trong thời gian vừa qua

Năm

Tên doanh nghiệp

2014 Tháng 10 - Ngày hội tuyển dụng 

2014

Tháng 07 - Tổng công ty Khatoco Khánh Việt - Khánh Hòa

2014 Tháng 05 - Ngày hội tuyển dụng việc làm

2013

Tháng 12 - Ngày hội tuyển dụng (ACB - Sacombank - Techcombank - và các doanh nghiệp khác... ) 

 2012 Tháng 11 - Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa & giao lưu giữa Sinh viên và doanh nghiệp
 2011 Tháng 04 - Expo 2011.