10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Tháng 11 năm 2012 Khoa Tài chính-Ngân hàng tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Mười năm đánh dấu một chặng đường phát triển và khẳng định vai trò vị trí của Khoa đối với xã hội. Qua mười năm hình thành và phát triển Khoa luôn chú trọng trong hợp tác nghiên cứu và đào tạo. Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa luôn tự hào được sự đồng hành giúp đỡ, hợp tác từ nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Để tổ chức thành công ngày kỷ niệm 10 năm thành lập, Khoa chân thành cảm ơn đơn vị bảo trợ thông tin HTV, các cơ quan báo, đài; các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp cùng các cá nhân là cựu sinh viên, cựu học viên cao học đã có những đóng góp hỗ trợ cùng đồng hành phát triển với Khoa qua suốt chặng đường 10 năm và xa hơn. Cũng chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân đóng góp vào quỹ học bổng của Trường và Khoa giúp các em sinh viên vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực cho bản thân và gia đình trong tương lai.

Hình ảnh buổi lễ kỷ niệm và các đối tác: