Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu


TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - MỤC TIÊU VÀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

 

Sứ mạng: Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và Công nghệ tài chính (Fintech).

Tầm nhìn: Đến năm 2030 Khoa Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín hàng đầu tại Việt Nam, được xếp hạng cao ngang tầm với các chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng của các nước trong khu vực ASEAN, người học đủ kiến thức và năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

Mục tiêu chung:
            - Đào tạo cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng và ngành Công nghệ tài chính nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính;
            - Có đầy đủ các kỹ năng chuyên môn nhằm vận dụng kiến thức được học để nghiên cứu, phân tích, hoạch định, giải quyết vấn đề, ra quyết định phục vụ cho công việc tác nghiệp, lãnh đạo, quản lý hiệu quả trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và Công nghệ tài chính;
            - Có phẩm chất đạo đức và khả năng tư duy tốt và có đầy đủ năng lực và những kỹ năng cần thiết nhằm phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập và sự phát triển của công nghệ.

Triết lý giáo dục:

Kiến tạo tri thức, khơi nguồn sáng tạo