Lịch sử phát triển


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

          Khoa Tài chính-Ngân hàng tiền thân là Bộ môn Tài chính-Ngân hàng thuộc Khoa Kinh Tế, Đại học Quốc Gia TP.HCM (thành lập theo quyết định số: 27/QĐ/KKT-2002 ngày 21/11/2002). Qua hơn 8 năm hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của Trường Đại học Kinh tế-Luật (nâng cấp từ Khoa Kinh Tế), Khoa Tài chính-Ngân hàng chính thức được thành lập theo quyết định số: 93/QĐ-ĐHKTL-TCHC ngày 01/07/2010 trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Tài chính-Ngân hàng trước đây.

           Khoa Tài chính-Ngân hàng hiện tại được đào tạo từ bậc đại học cho đến sau đại học (bao gồm thạc sĩ và tiến sĩ) chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Với chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại được tham khảo từ các trường đại học của Mỹ, Anh, Úc và Singapore được áp dụng linh hoạt gắn kết với hoàn cảnh và quá trình phát triển kinh tế đất nước trong điều kiện hội nhập, và chuyển đồi số, đồng thời tham khảo ý kiến các bên có liên quan: cựu sinh viên, người sử dụng lao động, chuyên gia. Chương trình đào tạo được cập nhật liên tục mang tính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội. Tính đến năm 2022, đã có 16 khóa sinh viên tốt nghiệp đại học (từ khóa 2 đến khóa 18), 15 khóa cao học tốt nghiệp thạc sĩ (từ khóa 05 đến khóa 19), và gần 10 nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ. Trong số các sinh viên đã tốt nghiệp có trên 95% sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc đúng chuyên ngành đào tạo, 100% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, đến nay có nhiều sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ra trường đang giữ các chức vụ cao tại các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng cũng như tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy,  Khoa luôn coi trọng việc phát triển đội ngũ và thu hút giảng viên. Từ khi thành lập số lượng giảng viên còn hạn chế, đến tháng 10/2022 Khoa đã có 25 giảng viên cơ hữu, trong đó gồm 1 Giáo sư, 4 Phó giáo sư, 9 tiến sỹ, số giảng viên được đào tạo ở nước ngoài chiếm gần 50% và có trên 70% số giảng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.

Ngoài hoạt động giảng dạy, nhằm gắn kết giữa lý thuyết với thực tế, đáp ứng định hướng của Trường Đại học nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế Tài chính-Ngân hàng, Khoa cũng chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên. Nhiều sinh viên/nhóm sinh viên đạt giải cao trong nghiên cứu khoa học từ cấp trường đến cấp Bộ, đạt giải cao trong nghiên cứu khoa học cũng như các cuộc thi trong nước và khu vực như: 2 lần đạt giải 3 nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp toàn quốc khối ngành kinh tế và quản lý, và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi chuyên viên Tài chính-Ngân hàng, CFA, Hoạch định tài chính cá nhân, Olympic toán,…Các giảng viên trong khoa đến nay cũng đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu hợp tác với nước ngoài, đề tài cấp Bộ và cấp đại học Quốc Gia TPHCM, cấp địa phương và đề tài cấp cơ sở. Số lượng bài báo của giảng viên được công bố trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế ngày càng tăng, trong đó số công trình công bố trên các tạp chí và kỷ yếu nước ngoài chiếm trên 50%. Các công trình đã có những đóng góp trong cải biến chính sách, nâng cao hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển tích cực cho xã hội, ngoài ra còn góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Khoa Tài chính-Ngân hàng trong hệ thống đào tạo trong nước và quốc tế. Tập thể và nhiều cá nhân của Khoa đã được khen thưởng và trao tặng các danh hiệu cao quý như: Nhà giáo nhân dân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ giáo dục và của Giám đốc đại học Quốc gia TP.HCM

 

Với những thành tựu mà tập thể giảng viên và sinh viên đã đạt được trong các năm qua, khoa Tài chính-Ngân hàng tự tin phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín hàng đầu tại Việt Nam, được xếp hạng cao ngang tầm với các chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng của các nước trong khu vực ASEAN, người học đủ kiến thức và năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

Một số hình ảnh về tập thể Giảng viên