Liên hệ

Phòng B2.506 - Trường Đại học Kinh tế - Luật.
Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Email: khoatcnh@uel.edu.vn
Điện thoại:  (08) 3 7244 555 - (số nội bộ) 6481
Fax: (08) 3 7244 500