Nghiên cứu sinh

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

         
       Chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành kinh tế tài chính - ngân hàng nhằm đào tạo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà quản lý hoạch định chính sách chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Chương trình đào tạo tiến sĩ được tuyển sinh từ năm 2007, với quy mô tuyển sinh hàng năm khoảng 2 - 4 nghiên cứu sinh. Hiện nay Khoa đang đào tạo trên 10 nghiên cứu sinh, trong đó có 1 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, 2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn và đang chờ bảo vệ luận án chính thức. Một số nghiên cứu sinh vừa nghiên cứu theo chương trình đào tạo của Khoa, vừa tìm học bổng cùng chủ đề nghiên cứu ở nước ngoài (Mỹ, Úc). Khoa đang có kế hoạch tìm các đối tác nước ngoài liên kết đào tạo thạc sĩ tài chính cũng như đào tạo tiến sĩ khoa học tài chính được hai bên cấp bằng. 
Chương trình đào tạo: CSTCNH_01.pdf
Quy định tạm thời về thực hiện đề cương và các chuyên đề tiến sĩ (ver 2022): Quy định về các chuyên đề tiến sĩ TCNH 21012022.pdf