Cao học

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

         
       Với mong muốn đóng góp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế khu vực phía Nam và cả nước, đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của các thế hệ sinh viên tốt nghiệp trong và ngoài trường và phục vụ nhu cầu học tập suốt đời, từ năm 2005, Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, nay là Khoa Tài chính - Ngân hàng được giao đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành kinh tế tài chính - ngân hàng. Chương trình đào tạo được tuyển sinh từ năm 2005 (K5) đến năm 2014 (K14), đến nay đã trải qua 10 khóa tuyển sinh và đào tạo, với quy mô tuyển sinh hàng năm khoảng 40 - 60 học viên. Ngoài ra, nhằm phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực sau đại học cho các tỉnh phía Nam, từ khóa 2011 Khoa đã tuyển sinh các lớp tại Bạc Liêu và An Giang. Tỷ lệ tốt nghiệp cao học chuyên ngành kinh tế tài chính - ngân hàng đạt khoảng 80%/khóa, tính đến nay đã có trên 500 học viên tốt nghiệp. Nhiều người trong số đó đang giữ các vị trí cao tại các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, các cơ quan quản lý Nhà nước, có đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung và trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng nói riêng.
Chương trình đào tạo: 

  Quy định tạm thời về thực hiện luận văn thạc sĩ: Quy định về luận văn thạc sĩ TCNH 21012022.pdf