Phòng mô phỏng


GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG MÔ PHỎNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trình độ cao, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế tài chính-ngân hàng, kinh tế vĩ mô và kinh tế ngành của Trường Đại học Kinh tế-Luật nói chung và của Khoa Tài chính-Ngân hàng nói riêng ngày 06 tháng 11 năm 2013 Phòng mô phỏng thị trường tài chính chính thức đi vào hoạt động. 
Phòng Mô phỏng thị trường tài chính hướng đến vị trí số một trong khu vực địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, là nơi:
- Đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sĩ về phương pháp nghiên cứu, khai thác dữ liệu.
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.
- Đào tạo sinh viên các trường đại học là thành viên thuộc Đại học Quốc Gia HCM.
- Đào tạo nguồn nhân lực cho cộng đồng các doanh nghiệp.
- Thực hiện các hợp đồng hợp tác nghiên cứu theo đơn đặt hàng của cộng đồng các doanh nghiệp.
- Nơi hỗ trợ các giảng viên nâng cao năng lực nghiên cứu.
Để tạo ra các sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao, cung cấp các chương trình đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Mô phỏng thị trường tài chính nay là Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính (CEFR) không ngừng tìm kiếm hợp tác với các tổ chức, cá nhân là các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Hiện nay, CEFR đã hợp tác với các tổ chức uy tín như: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế TPHCM (HIDS), Trường Đại học Singapore Management University (SMU), công ty IFRC (Intelligent Financial Research and Consulting), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).... 

Kể từ lúc bắt đầu đến nay, Phòng mô phỏng thị trường tài chính nay là Trung tâm nghiên cứu kinh tế & tài chính đã đạt được một số kết quả như sau:  

Những đề tài thực hiện tại Phòng mô phỏng thị trường tài chính

TT

 

Tên đề tài

Cấp quản lý

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

1

Đánh giá hiệu quả hoạt động, hiệu quả kỹ thuật và mức độ rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Cấp ĐHQG-HCM loại A,B

GS.TS Nguyễn Thị Cành

24 tháng

500

2

Xây dựng lộ trình sử dụng các tiêu chuẩn giám sát của Basel III cho ngân hàng thương mại Việt Nam

Cấp ĐHQG-HCM loại C

TS. Hoàng Công Gia Khánh

24 tháng

110

  3

Nghiên cứu các bất ổn của thị trường tài chính Việt Nam và khuyến nghị chính sách

Cấp ĐHQG-HCM loại C

TS. Trần Hùng Sơn

18 tháng

90

4

Tác động của cổ phần hoá và niêm yết lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Cấp ĐHQG-HCM loại A,B

TS. Dương Như Hùng

2015

600


Ấn phẩm khoa học

TT

Ấn phẩm khoa học

Số lượng

Ghi chú

1

Sách Chuyên khảo trong nước

01

Báo Cáo Thường Niên thị trường tài chính Việt Nam 2013 – NXB ĐHQG HCM 2014.

2.

Bài báo

 

 

2.1

Đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế

01

Vinh Vo Dinh (2014). Coexceedance Approach on Financial Contagion. Twenty-First Annual conference Multinational Finance Society (www.mfsociety.org)
June 29-July 1,2014

2.2

Đăng trên kỷ yếu hội nghị trong nước

02

The Seventh Vietnam Economist Annual Meeting on 24th and 25th June 2014 in Ho Chi Minh City,Vietnam.

1. Le Trung Thanh, Marco Barassi (2014). Multivariate copula: An Application to emerging financial markets.

2. Dinh Vinh Vo, Nguyen Van Chien, Nguyen Thi Canh (2014). Risk and income diversification in the Vietnamese banking system.


Hội thảo, hội nghị, Seminar

TT

Thời gian

Tên hội thảo, hội nghị (chủ đề)

Địa điểm

Ghi chú

1

Tháng 4/2014

Hiệu quả của các NHTM Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế -Luật

Seminar

2

Tháng 4/2014

Phương pháp thực hiện một bài nghiên cứu.

Trường Đại học Kinh tế -Luật

Seminar

3

17-18/07/2014

-Modeling Skewness with Applications in Epidemiology and Finance
- Infomation Criteria and Detection of Change

Trường Đại học Kinh tế -Luật

Seminar


Số TT

Nội dung

Ghi chú

1

Cùng với IFRC tổ chức Seminar với nội dung: CEO women Index.

Tháng 9

2

Tổ chức Seminar với nội dung: Thị trường hiệu quả và một số NC liên quan.

Tháng 9

3

Seminar: Matlab Introduction

Tháng 9

4

Tổ chức Seminar với nội dung: Đánh giá hiệu quả các công ty IPO.

Tháng 10

5

Tổ chức Seminar với nội dung: Đánh giá hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết một số ngành

Tháng 10

6

Tổ chức Seminar với nội dung: Cấu trúc tài chính và hiệu quả kinh tế.

Tháng 11

7

Tổ chức Seminar với nội dung: Phân tích các bất ổn thị trường tài chính theo cách tiếp cận bảng cân đối kế toán.

Tháng 11

8

Tổ chức Seminar với nội dung: Ứng dụng các phương pháp ước lượng trong nghiên cứu kinh tế - tài chính.

Tháng 12


Hoạt động hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức 

Số TT

Nội dung

Ghi chú

1

Triển khai hợp tác với Gbsofts để thực hiện viết phần mềm cho FESE 11.

Thực hiện tháng 8 - 11/2014

2

 Phối hợp với HOSE thực hiện đề tài đánh giá hiệu quả IPO.

Đã triển khai từ tháng 5/2014.

Đang thực hiện dự án.

3

Đào tạo cho ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Đã ký bản ghi nhớ trong tháng 6/2014.

4

Phối hợp cùng với Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM thực hiện đề tài NCKH: Xây dựng các chỉ số dự báo kinh tế cho TP.HCM.

Đã thực hiện từ tháng 7/2014.

 

5

Phối hợp cùng với ACCA hoặc IMA và Smart train thực hiện nghiên cứu tìm hiểu về nhu cầu học các bắng cấp quốc tế như ACCA, CMA, CIA.

Triển khai trong tháng 9-10/2014.

 


 

Lễ khai trương Phòng mô phỏng thị trường tài chính

Việc hình thành Phòng mô phỏng thị trường tài chính là một dự án mang tính đột phá, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đối với quá trình xây dựng, hoạch định và triển khai thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ của Việt Nam và khu vực địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham dự tập huấn

Ngoài phục vụ công tác nghiên cứu cho tập thể giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Phòng mô phỏng thị trường tài chính ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành và nghiên cứu cho các thế hệ sinh viên tại trường. Giúp sinh viên tiếp cận với phân tích, đánh giá và đầu tư trong thực tế dựa trên các số liệu thật và được cập nhật liên tục.

Các sinh viên tham dự tập huấn

Tìm hiểu chi tiết về Phòng mô phỏng xem tại đây 

 

 

Tên đề tài

Cấp quản lý

Chủ nhiệm

 

Tên đề tài

Cấp quản lý

Chủ nhiệm