Expo 2011

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN KỸ NĂNG SINH VIÊN
 
Tháng 4/2011 Khoa Tài chính-Ngân hàng chủ trì sự kiện Expo 2011 với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp bao gồm các Ngân hàng thương mại, công ty kiểm toán và nhiều doanh nghiệp khác tham gia cùng với hàng nghìn sinh viên tham gia (Bao gồm sinh viên ngành tài chính-ngân hàng và sinh viên ngành khác trong trường). Expo 2011 mang đến cơ hội nghề nghiệp và thực tập cho hàng trăm sinh viên trong trường. Ngoài ra, Expo 2011 còn là sự kiện được tổ chức nhằm trang bị cho sinh viên nhiều kỹ năng khác như: kỹ năng xin việc, giao tiếp, khả năng phân tích, tổ chức,…Expo 2011 đánh dấu bước trưởng thành và khẳng định vị thế của Khoa Tài chính-Ngân hàng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và liên kết hợp tác

Một số hình ảnh tại sự kiện Expo 2011