Ngày hội tuyển dụng T5 - 2014

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP SINH VIÊN THÁNG 5 NĂM 2014

Ngày 31 tháng 5 năm 2014, Trung tâm quan hệ doanh nghiệp, Khoa Tài chính-Ngân hàng, Khoa Kinh tế đối ngoại trường Đại học Kinh tế-Luật tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm với hơn 30 doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng trực tiếp với 500 vị trí việc làm cho sinh viên năm cuối cũng như các sinh viên mới tốt nghiệp.