Khoa Tài Chính Ngân Hàng tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa

Trong những năm qua, Khoa TCNH luôn chú trọng đến việc khuyến khích sinh viên đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu ở các cấp. Với hỗ trợ từ phía BCN Khoa và các giảng viên trong Khoa, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thành trong năm học 2017-2018 lên tới 13 đề tài với sự tham gia của hơn 60 sinh viên. 
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại phòng A704, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài cấp khoa, với sự tham gia của các Thầy Cô trong hội đồng gồm:
     - TS. Nguyễn Anh Phong – Chủ tịch
     - ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền - Ủy viên.
     - ThS. Nguyễn Thị Ngân - Ủy viên, thư ký.
     - Thầy Ngô Phú Thanh – Thư ký hành chính
Trong buổi bảo vệ, các nhóm lần lượt trình bày kết quả nghiên cứu khoa học đã thực hiện được. Trên cơ sở đó, các Thầy Cô trong hội đồng đã đưa ra những góp ý về nội dung nghiên cứu, hình thức trình bày giúp các nhóm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hơn. Kết thúc buổi bảo vệ, hội đồng đã công bố những đề tài hoàn thành cấp khoa gồm 13 đề tài đã bảo vệ và lựa chọn những đề tài tham gia giải thưởng cấp Trường. 
Danh sách các đề tài tham gia giải thưởng cấp Trường gồm: 
1. TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)
2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM THEO MÔ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC)
3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
4. TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN LÊN LỢI NHUẬN CỔ PHIẾU TRONG VN30
5. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BA NHÂN TỐ FAMA – FRENCH PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2007 – 2017
6. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGHỀ CỦA SINH VIÊN ĐHQG TPHCM
Một số hình ảnh trong buổi bảo về đề tài cấp Khoa:Nguồn: Khoa TCNH