Tổng kết hội nghị kiện toàn đoàn Khoa Tài Chính Ngân Hàng

Vào lúc 9h00 ngày 01/12/2017, tại phòng 802 dã diễn ra Hội Nghị Kiện Toàn Đoàn Khoa Tài Chính – Ngân Hàng với sự có mặt của các khách mời:
- TS Nguyễn Anh Phong – Quyền Trưởng khoa Tài Chính – Ngân Hàng
- Đ/c Huỳnh Tấn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật
     Với ý chí sự nỗ lực không ngừng nghỉ, để đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động của Đoàn khoa, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp ý kiến cụ thể và thực tiễn cho các dự thảo, phương hướng chỉ đạo của văn kiện Hội nghị.
     Hội nghị cũng đã cân nhắc và xem xét, tiến hành bỏ phiếu kín để chọn ra những đồng chí dẫn dắt Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng ngày càng vững mạnh hơn. Sau quá trình bỏ phiếu nghiêm túc và công bằng, Hội nghị đã chọn ra được các đồng chí theo đúng các tiêu chuẩn và quy định của Điều lệ Đoàn. Các đồng chí đã trúng cử vào Ban Thường Vụ Đoàn khoa Nhiệm kỳ 2017-2019 gồm:
- Đ/c Trần Thị Mai Thảo – Bí thư Đoàn khoa
- Đ/c Lý Quỳnh Quỳnh - Phó Bí thư Đoàn khoa
- Đ/c Nguyễn Huỳnh Khả My – Phó bí thư Đoàn khoa
- Đ/c Nguyễn Đăng Khoa - Ủy viên BTV Đoàn khoa
- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - Ủy viên BTV Đoàn khoa
Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị


Nguồn: Đoàn Khoa TCNH