Ban liên lạc Hội cựu sinh viên


BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG    
1. Mục tiêu hoạt động
  Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng được thành lập nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa cựu sinh viên với nhau,giữa cựu sinh viên với Khoa Tài chính – Ngân hàng nói riêng và với Trường Đại học Kinh tế – Luật nói chung.
Tổ chức các diễn đàn, các buổi giao lưu nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác. Thực hiện hỗ trợ, giúp lẫn đỡ nhau trong quá trình tìm việc và phát triển công việc chuyên môn, hình thành cộng đồng nghề nghiệp.
Hỗ trợ cho các hoạt động của Khoa Tài chính – Ngân hàng thông qua việc định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên của Khoa tìm được các cơ hội thực tập tốt nghiệp cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Là cầu nối để các cựu sinh viên đóng góp vật chất và tinh thần nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế – Luật vươn lên trong cuộc sống và học tập.
 
2. Nội dung hoạt động
Tổ chức các sự kiện và hoạt động nhằm tạo điều kiện tăng cường và thắt chặt mối liên kết giữa các cựu sinh viên với Khoa, giữa cựu sinh viên với các sinh viên đang học tập tại Khoa, giữa Khoa với nhà tuyển dụng. Cụ thể gồm:
+  Tổ chức định kỳ các buổi nói chuyện chuyên đề, các cuộc gặp mặt, trao đổi và giao lưu giữa các sinh viên đang học tập tại Khoa với các cựu sinh viênvà nhà tuyển dụng về chuyên môn, ngành nghề và những kỹ năng cần thiết phải chuẩn bị trước khi tốt nghiệp v.v… để hỗ trợ sinh viên về việc học tập, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm.
+  Tổ chức các cuộc họp mặt định kỳ thường niên của hội cựu sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng.

Xây dựng một hệ thống quản lý các dữ liệu thống kê có liên quan đến cựu sinh viên chẳng hạn như số liệu thống kê tỷ lệ tốt nghiệp và tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp v.v…
Tổ chức các đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về chất lượng chương trình đào tạo của Khoa Tài chính – Ngân hàng. 

3. Danh sách các thành viên Ban liên lạc cựu sinh viên 

STT

Họ và tên

Vị trí

Nơi công  tác

Số điện thoại

Email

01

Trần Thị Kim Oanh

Trưởng ban

Công ty cổ phần chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

0989628889

Oanhtran.hsc@gmail.com

02

Nguyễn Đăng Khoa

Phó trưởng ban

Ngân hàng TMCP Á Châu

0988280886

Khoadang288@gmail.com

03

Ngô Phú Thanh

Phó trưởng ban

Trường Đại học Kinh tế - Luật

0905836377

thanhnp@uel.edu.vn

04

Nguyễn Lê Trung Hiếu

Thành viên

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

01267893934

Trunghieu.uel@gmail.com

05

Lại Nam Hà

Thành viên

Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

0988281581

ha.lainam@yahoo.com

06

Đinh Duy Vũ

Thành viên

Ngân hàng Ðầu Tư và Phát Triển Campuchia

0933229007

vudd@bidc.vn

07

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành viên

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam

0917487319

Hongnhungnguyen.fb@gmail.com

08

Trần Thanh Tùng

Thành viên

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

0975 820 844

thanhtungk8404@gmail.com

09

Võ Tiến Huy

Thành viên

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

0939 088 717

votienhuy91@gmail.com

10

Nguyễn Quỳnh Như

Thành viên

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

0987 845 151

quynhnhu021272@yahoo.com