Ban liên lạc Hội cựu sinh viên 

Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng được thành lập nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa cựu sinh viên với nhau ...

Và một thế hệ nữa đã bay cao… 

Tháng 09 năm 2014, Khoa Tài chính – Ngân hàng tự hào chúc mừng hơn hai trăm tân cử nhân chuyên ngành Tài Chính – Ngân hàng đã tốt nghiệp ra trường và tự tin bước vào chặng đường mới của cuộc sống ...