Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm 2019-2020

Nghiên cứu khoa học sinh viên là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình đào tạo tại Khoa Tài chính – Ngân hàng. Với hỗ trợ từ phía BCN Khoa và các giảng viên trong Khoa, 09 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được hoàn thành trong năm học 2018-2019 với sự tham gia của hơn 40 sinh viên. 
Ngày 22 tháng 3 năm 2019, tại phòng B1.201, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài cấp khoa, với sự tham gia của các Thầy Cô trong hội đồng gồm:
     - ThS. Tô Thị Thanh Trúc – Chủ tịch
     - ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền - Ủy viên.
     - ThS. Nguyễn Thị Ngân - Ủy viên, thư ký.
     - ThS. Ngô Phú Thanh – Thư ký hành chính
Trong buổi bảo vệ, các nhóm lần lượt trình bày kết quả nghiên cứu khoa học đã thực hiện được. Trên cơ sở đó, các Thầy Cô trong Hội đồng đã đưa ra những góp ý về nội dung nghiên cứu, hình thức trình bày giúp các nhóm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hơn. Kết thúc buổi bảo vệ, hội đồng đã công bố những đề tài hoàn thành cấp khoa gồm 09 đề tài đã bảo vệ và lựa chọn những đề tài tham gia giải thưởng cấp Trường. 
Một số hình ảnh trong buổi bảo về đề tài cấp Khoa:
 
Nguồn: Khoa TCNH