Chuyên san số 22

Năm 2020 là một năm có nhiều biến động trên thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Sự bùng phát dịch Covid-19 trên toàn cầu đã mang lại những thách thức to lớn và những tác động đáng kể đến nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể, sức tiêu dùng trong nước sụt giảm do các biện pháp giãn cách xã hội làm cho tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm mạnh. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ ở các thị trường nước ngoài cũng bị giảm vì cách lý cùng vận chuyển quốc tế bị đình trệ cũng làm ảnh hướng xấu đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam...

Chi tiết xem tại đây.