LỚP K17404C THAM QUAN, KIẾN TẬP TẠI PHÚ QUỐC

Từ ngày 27/3/2019 đến ngày 30/3/2019 lớp K17404C đã có đợt tham quan, kiến tập tại các đơn vị sản xuất kinh doanh tại Phú Quốc theo chủ trương gắn liền đào tạo với hoạt động thực tiễn của Trường Đại học Kinh tế - Luật.
Tại Phú Quốc, sinh viên đã đến các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gồm:
- Công ty TNHH MTV Thịnh Phát
- Cơ sở sản xuất rượu sim Bảy Gáo
Tại đây, sinh viên có dịp tìm hiểu về các hoạt động của đơn vị, gồm:
- Cơ cấu tổ chức, hệ thống báo cáo, hoạt động quản lý nhân sự 
- Phương thức lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Quy trình sản xuất, hệ thống phân phối sản phẩm 
Cũng trong đợt tham quan, kiến tập này, sinh viên cũng có cơ hội tìm hiểu mô hình khởi nghiệp và phương thức kinh doanh, quản lý tài chính của 9-Station – Một mô hình kinh doanh dịch vụ Hostel năng động chủ yếu dành cho giới trẻ. 
Ngoài ra, trong quá trình tìm hiểu về lịch sử, văn hóa tại địa phương, BCH Chi đoàn K17404C cũng đã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm tại Trại giam Phú Quốc và một số di tích lịch sử khác nhằm ôn lại truyền thống xây dựng, đấu tranh bảo vệ đất nước.
Một số hình ảnh của đợt kiến tập:

Sinh viên lớp K17404C chuẩn bị đến Doanh nghiệp
 
Hướng dẫn quy trình sản xuất tại Công ty TNHH MTV Thịnh Phát

Đại diện Cơ sở sản xuất rượu sim Bảy Gáo giới thiệu về hoạt động SXKD của cơ sở 

Tìm hiểu về mô hình khởi nghiệp và quản lý kinh doanh tại 9-Station Phú Quốc

Sinh viên K17404C sinh hoạt chủ điểm tại Trại giam Phú Quốc
Nguồn: K17404CTổng truy cập: 456,828

44,660