Diễn giả trình bày tại Trường ĐH Kinh tế - Luật cho sinh viên ngành Fintech

Nhằm tăng cường gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn trong đào tạo cho sinh viên ngành Công nghệ tài chính (Fintech) ngày 4/11, Khoa TCNH đã mời bà Hồ Thị Quỳnh Trâm hiện là chuyên gia phân tích dữ liệu khách hàng cho Heineken Việt Nam đến chia sẽ các kiến thức, kỹ năng cần thiết để tiếp cận với lĩnh vực công việc mà sinh viên sẽ làm sau khi tốt nghiệp. Buổi chia sẽ có hơn 100 sinh viên học ngành Công nghệ tài chính, với hàng chục câu hỏi mà sinh viện đặc ra cho diễn giả từ các kiến thức về công nghệ cần trang bị, nâng cao cho tới các kỹ năng giao tiếp, học ngoại ngữ để tiếp cận với thị trường lao động quốc tế. Buổi chia sẽ đã mang lại cho sinh viên nhiều bổ ích với những gì mà diễn giả đã và đang công tác trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Chụp ảnh lưu niệm giữa diễn giả với đại diện các lớp

Hơn 100 sinh viên ngành công nghệ tài chính đang lắng nghe diễn giả khách mời trình bày