Đại hội Công Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017-2022 (18/04/2017)

Công đoàn Khoa Tài chính – Ngân hàng tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Khoa Tài chính - Ngân hàng nhiệm kỳ 2017 – 2022 vào lúc 08h30 ngày 17/4/2017, tại phòng A8-1.

Tổng truy cập: 234,541

17,268