Chi bộ giảng viên 6 tổ chức về nguồn

Ngày 13/4/2018, chi bộ Giảng viên 6 đã có đợt về nguồn tìm hiểu Di tích lịch sử chiến thắng La Ngà tại tỉnh Đồng Nai.
Cụm di tích chiến thắng La Ngà được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích, lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 235/VH- QĐ ngày 12 tháng 12 năm 1986. Cụm di tích chiến thắng La Ngà trải dài trên 9 km đoạn quốc lộ 20  từ km 104 đến 113 qua các xã Phú Ngọc, Ngọc Định và Phú Hiệp, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Cụm di tích chiến thắng La Ngà đã chứng minh hùng hồn một cách đánh phục kích mới mẻ, táo bạo, mưu trí, là nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân miền Đông Nam Bộ trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp.
Chiến thắng đã đi vào lịch sử không chỉ về thắng lợi quân sự mà còn là thắng lợi về mặt chính trị trong và ngoài nước, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang Biên Hòa – Đồng Nai; cả về chiến lược và chiến thuật.

Nguồn: Chi bộ GV 6.