Tuyển dụng NHTMCP VIETCOMBANK CN THỦ ĐỨC

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam CN Thủ Đức có nhu cầu tuyển dụng:
- Cán bộ Khách hàng: 05 người;
- Kế toán/giao dịch viên: 03 người;

Thời gian nhận hồ sơ TRỰC TUYẾN từ 08/07/2017 đến hết 24h00 ngày 21/07/2017.
Mọi thông tin chi tiết, các bạn sinh viên xem nội dung đính kèm.