CTCP Tài Việt (Vietstock) tuyển thực tập sinh Tài chính - Chứng khoán

CTCP Tài Việt (Vietstock) tuyển thực tập sinh Tài chính - Chứng khoán
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Cập nhật dữ liệu thị trường chứng khoán.
- Trợ giúp Phòng Dữ liệu trong việc xử lý dữ liệu báo cáo tài chính, dữ liệu thị trường chứng khoán.
- Nhập và tìm kiếm dữ liệu (thông tin tài chính, phi tài chính, vĩ mô,…)
- Kiểm tra dữ liệu và thông tin trên website (http://vietstock.vn/)
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Trình độ học vấn/chuyên môn:
- Sinh viên năm cuối Cao đẳng/Đại học các ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Thống kê, chứng khoán…
- Am hiểu về thị trường chứng khoán và tài chính doanh nghiệp (báo cáo tài chính và chỉ số tài chính).
- Có tính sáng tạo, suy nghĩ logic, khả năng phân tích.
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng MS Office.
2. Phẩm chất cá nhân:
- Cần cù, siêng năng, cẩn trọng, quan tâm đến chi tiết.
Mọi thông tin chi tiết, các bạn sinh viên xem chi tiết tại đây.