Lớp K20404C, K20404T Tham Quan – Kiến Tập Tại Tỉnh Lâm Đồng

Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 15/5/2022, lớp K20404C và lớp K20404T đã có đợt tham quan, kiến tập tại tỉnh Lâm Đồng. Đây là một hoạt động trong chương trình đào tạo nhằm giúp sinh viên có cơ hội được quan sát, tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trong thực tế, tìm hiểu đặc điểm kinh tế - văn hóa tại địa phương.

Trong đợt tham quan, kiến tập năm học 2021-2022, sinh viên lớp K20404C và lớp K20404T đã được giới thiệu về quy trình sản xuất từ khâu trồng, thu hoạch nguyên liệu đến các khâu sản xuất và phân phối sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (Ladofoods). Sinh viên đã được phía công ty hướng dẫn chi tiết quy trình sản xuất, các chi phí liên quan để có kế hoạch tài chính phù hợp.

Ngoài ra, trong đợt tham quan, kiến tập lần này, sinh viên cũng đã tìm hiểu về các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng, tìm hiểu văn hóa của một số dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng như dân tộc K’Ho, dân tộc Lạch. Đoàn cũng đã có buổi giao lưu, chia sẻ, giới thiệu về chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng tại Trường ĐH Kinh tế - Luật với một số đơn vị khác như Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng…, qua đó để nhiều người biết đến hoạt động đào tạo của Trường.

Một số hình ảnh trong đợt tham quan – kiến tập của lớp K20440C, lớp K20404T:

Chụp ảnh lưu niệm với đại diện Công ty Ladofoods

 

Trước khi vào quan sát hầm ủ sản phẩm

 

Giới thiệu quy trình trồng và thu hoạch nguyên liệu

 

Hỏi – đáp trong hầm ủ sản phẩm

 

Giao lưu và thử sản phẩm của Công ty Ladofoods

 

Cảm ơn Công ty

 

Giao lưu với Công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng

 

Tham quan Lang biang

Nguồn: Khoa TCNH