Báo cáo về bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng

Trong chuỗi các hoạt động dành cho sinh viên năm thứ nhất nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về chuyên ngành đào tạo, các chuẩn đầu ra của ngành đào tạo cũng như nối kết với các hoạt động của các đơn vị thực tiễn, từ ngày 10/10/2019 đến ngày 14/10/2019, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức các báo cáo chuyên đề về Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng cho sinh viên lớp K19404C, K19414C, K19404A, K19404B
Tại các buổi báo cáo, TS. Lê Thị Kim Xuân, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Ngân hàng tại TP.HCM đã trình bày và chia sẻ về:
- Đạo đức, đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp
- Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng do Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 11/QĐ-HHNH ngày 25/02/2019
- Trao đổi, thảo luận xoay quanh vấn đề đạo đức và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng
Một số hình ảnh của các buổi báo cáo:

Sinh viên theo dõi báo cáo
 
Sinh viên Lớp K19404A chụp ảnh lưu niệm cùng Báo cáo viên
 
Sinh viên Lớp K19404B chụp ảnh lưu niệm cùng Báo cáo viên
 
Sinh viên Lớp K19404C chụp ảnh lưu niệm cùng Báo cáo viên 
 
Sinh viên Lớp K19414C chụp ảnh lưu niệm cùng Báo cáo viên 
 Trao đổi với Báo cáo viên
Nguồn: Khoa Tài chính - Ngân hàng