FESE 09 - Mô hình khác biệt

FESE 09 là một chương trình hoàn toàn mới với nội dung mô phỏng quá trình quản trị doanh nghiệp từ khi thành lập đến lúc được  niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán. FESE’s Open Day đã  thu  hút sự quan tâm, tham gia tích cực của đông đảo các bạn sinh viên không chỉ  khối  ngành  kinh  tế mà còn cả những bạn sinh viên thuộc khối ngành khác.


Các chuyên gia môi giới chụp hình lưu niệm cùng thầy Hiệu trưởng