Nhân sự

STT

Họ

Tên

Học hàm

Học vị

Nơi tốt nghiệp

CN

Email

A. Cơ hữu

 

1

Nguyễn Anh

Phong

TS

VN

TC


2

Nguyễn Thị

Cành

GS

TS

Nga

TC


3

Hoàng Công Gia

Khánh

PGS

TS

VN

NH


4

Trịnh Quốc

Trung

PGS

TS

VN

NH


5

Nguyễn Hoàng

Anh

TS

Nhật

TC

6

Trần Hùng

Sơn

TS

VN

TC


7

Tô Thị Thanh

Trúc

ThS.NCS

VN

TC


8

Nguyễn Thị Diễm

Hiền

ThS.NCS

VN

NH

9

Nguyễn Duy

Hiệp

ThS

Pháp

NH


10

Võ Đình

Vinh

ThS.NCS

Thụy Điển

TC


11

Lê Quang

Minh

ThS.NCS

Mỹ, Úc

TC


12

Nguyễn Thị Hai

Hằng

ThS

VN

NH


13

Hoàng Trung

Nghĩa

ThS

Hà Lan

NH

14

Nguyễn Thị

Ngân

ThS

VN

NH


15

Phạm Chí

Khoa

ThS

Úc

TC

16

Hoàng Thọ

Phú

ThS

Nga

TC


17

Nguyễn Hải

Yến

ThS.NCS

VN

TC


18

Hồ Thị Hồng

Minh

ThS

VN

TC


19

Nguyễn Thị Đan

Quế

ThS

VN

TC


B. Bán cơ hữu

 

1

Vương Đức Hoàng

Quân

PGS

TS

Thái Lan

TC


2

Lê Thị Kim

Xuân

TS

Tiệp Khắc

NH


3

Nguyễn Ngọc

Huy

TS

Nga

TC


4

Võ Việt

Hùng

TS

VN

NH


C. Thư ký hành chính

1

Ngô Phú

Thanh

 

ThS

VN

 


                               

STT

Họ

Tên

Học hàm

Học vị

Đơn vị công tác

D. Giảng viên thỉnh giảng Sau Đại học

1

Nguyễn Hồng

Thắng

PGS

TS

ĐH Kinh tế TPHCM

2

Trương Quang

Thông

PGS

TS

ĐH Kinh tế TPHCM

3

Phạm Phú

Quốc

TS

ĐH Kinh tế TPHCM

4

Nguyễn Thị Liên

Hoa

PGS

TS

ĐH Kinh tế TPHCM

5

Lê Phan Thị Diệu

Thảo

PGS

TS

ĐH Ngân hàng

6

Hạ Thị Thiều

Dao

PGS

TS

ĐH Ngân hàng

7

Phan Đình

Nguyên

PGS

TS

Đại học Hutech

8

Nguyễn Minh

PGS

TS

ĐH Mở TPHCM

9

Nguyễn Văn

Thuận

TS

ĐH Tài chính - Marketing

10

Lê Trung

Thành

TS

ĐH Việt Đức

11

Trần Viết

Hoàng

PGS

TS

ĐH Tài nguyên-Môi Trường

12

Dương Như

Hùng

 

TS

ĐH Bách Khoa TPHCMTổng truy cập: 528,974

43,571