Chuyên san số 7

Chuyên san Tài chính - Ngân hàng số 7: Phát triển bền vững hệ thống Ngân hàng

Năm 2013 là năm từng bước phục hồi sự phát triển nền kinh tế, đi đầu là lĩnh vực tiền tệ là ngành Tài chính. Hệ thống ngân hàng đã được tổ chức lại tái cấu trúc. Chuyên san số 7 đã phần nào khắc họa ghi chép tổng hợp quá trình đó. “Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng” ra đời vào tháng 9/2013.

Download chuyên san tại đây.


Tổng truy cập: 474,456

38,431