Chuyên san số 19

Nửa đầu năm 2019 đã khép lại với những bổi cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại bên cạnh các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Căng thẳng gần đây giữa các nền kinh tế lớn khiến thương mại và đầu tư thế giới giảm, niềm in kinh doanh toàn cầu giảm sút. Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam lại cho thấy sự tăng trưởng khá ổng định trong 3 quý đầu năm 2019...
Download chuyên san bản full tại đây.