Chuyên san số 17

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và phấn đấu trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, việc đối mặt và giải quyết những vấn đề còn nan giải của nền kinh tế thị trường phải luôn được quan tâm và giải quyết bằng các chính sách kinh tế của nhà nước, trong đó có chính sách thuế. Là công cụ quan trọng của nhà nước dùng để tạo nguồn thu cho ngân sách, thuế còn giúp ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo công bằng xã hội. Thuế trong nền kinh tế thị trường luôn được các quốc gia quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện. Gần đây nhà nước đã và đang thực hiện chiến lược cải cách thuế, nhiều sắc thuế được sửa đổi bổ sung và đã cho ban hành nhiều sắc thuế mới, trong đó có thuế tài sản. Cùng với đó, thị trường bất động sản có tác động qua lại với các thị trường khác không kém phần quan trọng trong nền kinh tế như thị trường vốn, thị trường lao động đồng thời có quan hệ mật thiết với thuế tài sản. Tất cả sẽ được giới thiệu và phân tích ở Chuyên san Số 17: “THUẾ TÀI SẢN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ TÀI SẢN ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM”. Trong số này, chúng ta sẽ có sự tìm hiểu rộng hơn về việc sử dụng mô hình Value At Risk để xác định giá trị rủi ro của cổ phiếu bất động sản Việt Nam, cách mà thuế thu nhập doanh nghiệp tác động lên các hoạt động của doanh nghiệp, chính sách tín dụng trong thị trường bất động sản và cuối cùng là tìm hiểu về thuế tài sản của thế giới và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Download chuyên san bản full tại đây.