Chuyên san số 13

Chuyên san Kinh tế tài chính ngân hàng số lần này với chủ đề: “Chính sách tiền tệ, chứng khoán và bất động sản” sẽ phác họa một bức tranh toàn cảnh về những thành công, những bất cập của chính sách tiền tệ, thực trạng, giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, bất động sản cùng các vấn đề có liên quan cũng được phác họa rõ nét qua góc nhìn của sinh viên. Chuyên san Kinh tế tài chính ngân hàng số 13 còn có bài viết nhằm kiểm định sự phù hợp của mô hình Fama - French 3 nhân tố (FF3F) trong việc dự báo tỷ suất sinh lời (TSSL) cho cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE giới thiệu loại chứng khoán phái sinh để các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về đầu tư chứng khoán.
Download chuyên san bản full tại đây.