Chuyên san số 12

Chuyên san kỳ này với chủ đề: “Chính sách tài chính, rủi ro và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp” tập trung vào các nghiên cứu về quyết định tài chính trong doanh nghiệp, ảnh hưởng của các quyết định đó đến rủi ro và hiệu quả hoạt động cũng như phân tích đánh giá rủi ro tín dụng các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam. Cùng với chủ đề này, Chuyên san cũng điểm lại những văn bản pháp luật quan trọng về quản lý tài chính doanh nghiệp được ban hành, và tổng hợp lại những con số, sự kiện kinh tế vĩ mô nổi bật trong 5 tháng đầu năm. 
Download chuyên san bản full tại đây.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *