Chuyên san số 12

Chuyên san kỳ này với chủ đề: “Chính sách tài chính, rủi ro và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp” tập trung vào các nghiên cứu về quyết định tài chính trong doanh nghiệp, ảnh hưởng của các quyết định đó đến rủi ro và hiệu quả hoạt động cũng như phân tích đánh giá rủi ro tín dụng các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam. Cùng với chủ đề này, Chuyên san cũng điểm lại những văn bản pháp luật quan trọng về quản lý tài chính doanh nghiệp được ban hành, và tổng hợp lại những con số, sự kiện kinh tế vĩ mô nổi bật trong 5 tháng đầu năm. 
Download chuyên san bản full tại đây.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Tổng truy cập: 456,814

44,646