Chuyên san số 10

Chuyên san Kinh tế Tài chính - Ngân hàng số 10:
Thị trường chứng khoán Việt Nam - Vững bước phát triển

Chuyên san số 10 phát hành tháng 9/2014. Trong số 10 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những vấn đề xung quanh thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Viêt Nam còn non trẻ vì vậy gặp không ít khó khăn thách thức. Chúng ta sẽ làm gì để vượt qua chúng?

Chuyên san số 10 về thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ cung cấp toàn cảnh về thị trường chứng khoán Việt Nam. Chuyên san Kinh tế tài chính ngân hàng số 10 không chỉ giúp bạn đọc hiểu được bản chất của thị trường chứng khoán, cách tổ chức mà còn đề cập đến các yếu tố tác động đến hoạt động đầu tư. Không chỉ dựa trên lý thuyết, chuyên san còn phân tích thêm các khía cạnh thực tế, các hiện tượng trên thị trường chứng khoán, từ đó liên hệ để nhận định, đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại và trong tương lai. 


Download chuyên san tại đây - Phần 1.
Download chuyên san tại đây - Phần 2.