Nhân sự

STT

Họ

Tên

Học hàm

Học vị

Nơi tốt nghiệp

CN

Email

A. Cơ hữu

 

1

Nguyễn Anh

Phong

TS

VN

TC

phongna@uel.edu.vn

2

Nguyễn Thị

Cành

GS

TS

Nga

TC

canhnt@uel.edu.vn

3

Hoàng Công Gia

Khánh

PGS

TS

VN

NH

hcgk@uel.edu.vn

4

Trịnh Quốc

Trung

PGS

TS

VN

NH

tqtrung@uel.edu.vn

5

Nguyễn Hoàng

Anh

TS

Nhật

TC

anhnh@uel.edu.vn

6

Trần Hùng

Sơn

TS

VN

TC

sonth@uel.edu.vn

7

Tô Thị Thanh

Trúc

ThS.NCS

VN

TC

tructtt@uel.edu.vn

8

Nguyễn Thị Diễm

Hiền

ThS.NCS

VN

NH

hienntd@uel.edu.vn

9

Nguyễn Duy

Hiệp

ThS

Pháp

NH

hiepnd@uel.edu.vn

10

Võ Đình

Vinh

ThS.NCS

Thụy Điển

TC

vinhvd@uel.edu.vn

11

Lê Quang

Minh

ThS.NCS

Mỹ, Úc

TC

minhlq@uel.edu.vn

12

Nguyễn Thị Hai

Hằng

ThS

VN

NH

hangnth@uel.edu.vn

13

Hoàng Trung

Nghĩa

ThS

Hà Lan

NH

nghiaht@uel.edu.vn

14

Nguyễn Thị

Ngân

ThS

VN

NH

ngannt@uel.edu.vn

15

Phạm Chí

Khoa

ThS

Úc

TC

khoapc@uel.edu.vn

16

Hoàng Thọ

Phú

ThS

Nga

TC

phuht@uel.edu.vn

17

Nguyễn Hải

Yến

ThS.NCS

VN

TC

yennh@uel.edu.vn

18

Hồ Thị Hồng

Minh

ThS

VN

TC

minhhth@uel.edu.vn

19

Nguyễn Thị Đan

Quế

ThS

VN

TC

quentd@uel.edu.vn

B. Bán cơ hữu

 

1

Vương Đức Hoàng

Quân

PGS

TS

Thái Lan

TC

quan_vdh@yahoo.com

2

Lê Thị Kim

Xuân

TS

Tiệp Khắc

NH

kimxuanvnba@gmail.com

3

Nguyễn Ngọc

Huy

TS

Nga

TC

nnhuy@vnuhcm.edu.vn

4

Võ Việt

Hùng

TS

VN

NH

hungtdsg@gmail.com

C. Thư ký hành chính

1

Ngô Phú

Thanh

 

ThS

VN

 

thanhnp@uel.edu.vn

                               

STT

Họ

Tên

Học hàm

Học vị

Đơn vị công tác

D. Giảng viên thỉnh giảng Sau Đại học

1

Nguyễn Hồng

Thắng

PGS

TS

ĐH Kinh tế TPHCM

2

Trương Quang

Thông

PGS

TS

ĐH Kinh tế TPHCM

3

Phạm Phú

Quốc

TS

ĐH Kinh tế TPHCM

4

Nguyễn Thị Liên

Hoa

PGS

TS

ĐH Kinh tế TPHCM

5

Lê Phan Thị Diệu

Thảo

PGS

TS

ĐH Ngân hàng

6

Hạ Thị Thiều

Dao

PGS

TS

ĐH Ngân hàng

7

Phan Đình

Nguyên

PGS

TS

Đại học Hutech

8

Nguyễn Minh

PGS

TS

ĐH Mở TPHCM

9

Nguyễn Văn

Thuận

TS

ĐH Tài chính - Marketing

10

Lê Trung

Thành

TS

ĐH Việt Đức

11

Trần Viết

Hoàng

PGS

TS

ĐH Tài nguyên-Môi Trường

12

Dương Như

Hùng

 

TS

ĐH Bách Khoa TPHCMTổng truy cập: 215,957

22,504